Yderligere fald i pengeinstitutternes renter på udlån til erhverv

Pengeinstitutternes gennemsnitlige udlånsrenter til erhverv er siden september 2013 faldet med samlet 60 basispoint til 3,6 pct. i februar. Indtil udgangen af 2014 var udviklingen mest udtalt i kategorien Øvrige udlån, hvor lånene typisk har længere løbetider. Siden årsskiftet er udviklingen især drevet af, at renten på kassekreditter er faldet. De faldende udlånsrenter skal ses i lyset af, at en stor del af lånene er knyttet til udviklingen i enten Nationalbankens indskudsbevisrente, der er nedsat med 70 basispoint siden årsskiftet, eller en markedsrente, som typisk følger indskudsbevisrenten.Siden september 2013 er andelen af udlån til erhverv i kategorien Øvrige udlån steget fra 46 til 51 pct., mens kassekreditternes andel tilsvarende er faldet fra 51 til 46 pct. Den resterende del omfatter primært repoudlån, hvor renten er tæt på nul. Pengeinstitutternes samlede udlån til erhverv er på 336 mia. kr. Gennemsnitlige renter på pengeinstitutternes udestående udlån til erhverv​ Anm.: Udlånsrenter vedrører alene udlån i danske kroner.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Yderligere fald i pengeinstitutternes renter på udlån til erhverv

 

Comments are closed.