WP 43/2006: Monetære udviklingstendenser og konjunkturcykler i Danmark siden 1875

I papiret konstrueres et sæt finansielle konti for Danmark 1875-2005 bestående af årlige beholdningsdata. Endvidere analyseres den strukturelle og cykliske monetære og finansielle udvikling i Danmark siden 1875 på baggrund af det nye datasæt. Penge- og realkreditinstitutter spillede en vigtig kreditgivende rolle i dansk økonomi allerede i slutningen af det 19. århundrede og i begyndelsen af det 20. århundrede. Et vendepunkt indtraf i begyndelsen af 1930’erne, og i midten af 1950’erne var udlånet opgjort i forhold til bruttofaktorindkomsten faldet betydeligt. Siden er tendensen vendt, men niveauet fra før første verdenskrig blev først nået igen i tiåret fra midten af 1970’erne til midten af 1980’erne. Udviklingen i reale aktivpriser synes i en vis udstrækning at have vist et tilsvarende udviklingsmønster. Der har været en meget højere grad af positiv samvariation mellem pengemængde og priser i lange økonomiske cykler (bølger med en periodelængde af 8-40 år) end i konjunkturcykler (med en varighed på 2-8 år), men i perioden efter anden verdenskrig synes bevægelser i priser at være gået forud for bevægelser i pengemængden uanset bølgelængde. I perioden 1875-1945 fandt svingninger i huspriser sted adskillige år (6 år) forud for bevægelser i realkreditinstitutternes udlån i de lange bølger – i perioden efter anden verdenskrig har periodeforskydningen været betydelig mindre (1 år). Gennem hele perioden 1875-2005 har bevægelsen i penge- og realkreditinstitutternes reale udlån være stort set sammenfaldende med bevægelsen i den reale bruttofaktorindkomst, og de største korrelationskoefficienter har været at finde i de lange cykler. Den overordnede konklusion i papiret er, at finansielle konti er en nyttig ramme til at organisere og analysere finansielle data, selv når datakilderne er mere fragmenterede og sparsomme, hvilket ofte er tilfældet i relation til historisk finansiel statistik.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - WP 43/2006: Monetære udviklingstendenser og konjunkturcykler i Danmark siden 1875

 

Comments are closed.