WP 28/2005: Testing the Assumptions of Credit-scoring Models

I papiret foretages en ikke-standard sammenligning af to hazard-modeller med forskelligt specificerede hazard-funktioner: den ene specificeres som en logit model, den anden som en probit model. I estimationerne antages, at hvis to virksomheder har identiske værdier af de forklarende variabler, så har de også identiske hazard-funktioner, dvs. uobserverbar heterogenitet antages ikke at være til stede. Tilstedeværelsen af uobserverbar heterogenitet kan medføre flere problemer, derfor, som et specifikations-check, udvides estimationerne til også at omfatte uobserverbar heterogenitet. Herudover diskuteres de forskellige måder, som forskellige typer af exits er behandlet på i litteraturen. Konklusionerne i artiklen er følgende: 1) Det lader ikke til, at der er nogen forskel mellem logit- og probit-specifikationen for hazard-funktionen. 2) Uobserverbar heterogenitet ser ud til ikke at spille en rolle, sandsynligvis fordi et antal af proxy variable er benyttet for uobserverbare faktorer. 3) Resultaterne i modellen afhænger af hvilken type exit, der modelleres (økonomiske vanskeligheder versus pooled exit). Dette gælder både for de estimerede parameter-estimater samt modellernes forudsigelsesevne, uanset om specifikationen for hazard-funktionen er logit- eller probit-specifikationen. Den praktiske implikation af analysen er, at det er vigtigt at tænke grundigt over specifikationen af kreditrisikomodeller.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - WP 28/2005: Testing the Assumptions of Credit-scoring Models

 

Comments are closed.