Virksomhederne møder mildere kreditstandarder i de mindre pengeinstitutter og lidt strammere i realkreditten

Realkreditinstitutterne strammede kreditstandarderne en lille smule over for erhverv i 1. kvartal 2016, mens pengeinstitutterne stort set holdt dem uændrede. Hvor de største pengeinstitutter strammede meget lidt, fortsatte de mindre med at lempe, som de har gjort siden begyndelsen af 2015. De mindre pengeinstitutterne angiver, at særligt konkurrenternes adfærd har medvirket til, at virksomhederne møder lempede kreditstandarder. Konkurrencen er også en afgørende faktor for, at pengeinstitutterne samlet set forventer at lempe kreditstandarderne i 2. kvartal. De lidt strammere kreditstandarder i realkreditinstitutterne hænger sammen med Finanstilsynets nye ledelsesbekendtgørelse, som stiller krav om positiv likviditet ved belåning af erhvervsejendomme. De forventer dog ikke at stramme yderligere i 2. kvartal.  ​Udviklingen i penge- og realkreditinstitutters kreditstandarder​ Anm.: Nettotallet er institutternes vurdering af ændringerne fra kvartal til kvartal. Resultaterne viser derfor ikke udviklingen i absolutte niveauer. Når nettotallet for forventningerne til det kommende kvartal er 0, betyder det, at institutterne ikke forventer yderligere ændringer i det kommende kvartal, mens et negativt (positivt) tal betyder, at institutterne forventer at stramme (lempe) i det kommende kvartal. Nettotal dækker det samlede udlån til erhverv.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Virksomhederne møder mildere kreditstandarder i de mindre pengeinstitutter og lidt strammere i realkreditten

 

Comments are closed.