Valutafondens undersøgelse af dansk økonomi og finansielle sektor

Den Internationale Valutafond, IMF, har i løbet af 2014 besøgt Danmark for at gennemføre en vurdering af den finansielle sektor (Financial Sector Assessment Program, FSAP) samt af den økonomiske og finansielle udvikling (Artikel IV konsultation). Begge er en del af IMF’s løbende vurdering af medlemslandenes finansielle sektor og økonomier.I forbindelse med Artikel IV konsultationen har IMF vurderet den finansielle og økonomiske udvikling og har ud over en vurdering af de økonomiske konjunkturer og finanspolitikken haft fokus på produktivitetsvæksten og husholdningernes bruttogæld.I forbindelse med FSAP undersøgelsen har IMF vurderet den finansielle stabilitet i Danmark ved bl.a. at lave en række stresstests af banker og forsikrings- og pensionsselskaber. Derudover har IMF sammenlignet dansk lovgivning og praksis for bank- og forsikringstilsyn med internationale standarder og desuden behandlet Danmarks realkreditsystem, makroprudentielle politik og regler for krisehåndtering.IMF’s konklusioner er offentliggjort på Nationalbankens hjemmeside under Om Nationalbanken – Internationalt samarbejde, mens IMF’s detaljerede rapporter først offentliggøres senere.IMF’s bestyrelse besluttede i 2013, at den danske finansielle sektor fremadrettet kategoriseres som systemisk vigtig. Det betyder, at IMF fremover gennemfører en artikel IV konsultation for Danmark hvert år, mod tidligere hvert 2. år, og en FSAP undersøgelse regelmæssigt hvert 5. år.Henvendelse kan rettes til Karsten Biltoft på tlf. 3363 6021.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valutafondens undersøgelse af dansk økonomi og finansielle sektor

 

Comments are closed.