Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2015

VALUTASTILLINGENValutareserven er i september 2015 formindsket med 22,5 mia. kr. til 513,6 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 22,4 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har i september netto solgt valuta for 22,1 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-22,162,2Andet**-0,38,9Nationalbankens nettovalutakøb-22,471,1Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-15,0Ændring i valutareserven-22,556,1Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i september et nettofinansieringsbehov på -22,5 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -20,3 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i september formindsket med 41,3 mia. kr. til et tilgodehavende på 190,6 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i september formindsket nettostillingen med 22,4 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov-22,5-20,3Afdrag på den indenlandske gæld*2,323,9Andet**-0,8-8,2Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-21,0-4,7Statens indenlandske bruttolåntagning***-1,8-9,5Statens likviditetspåvirkning-19,24,8Nationalbankens nettovalutakøb-22,471,1Nationalbankens nettoobligationskøb0,3-0,9Andre faktorer****-0,1-4,4Ændring i nettostillingen-41,370,6Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 6. februar 2015 været -0,75 pct.Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 3363 6022.NATIONALBANKENS BALANCE 30. september 20151000 kr.30/0931/0830/09Guld15.707.16715.707.16713.914.740Fordringer på udlandet481.474.891505.061.937410.329.755Fordringer på Den Internationale Valutafond18.283.12418.264.39119.316.752Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB53.70065.802902.979Pengepolitiske udlån350.00080.42219.131.673Andre udlån2.920.1632.990.9612.849.910Pengeinstitutter 1)2.884.4202.954.0732.808.690Øvrige udlån35.74336.88841.220Indenlandske obligationer32.784.95232.509.47934.442.624Aktier mv.802.211802.211802.211Materielle og immaterielle anlægsaktiver740.419736.388761.034Andre aktiver1.900.7341.877.6252.004.145555.017.361578.096.383504.455.8231) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.30/0931/0830/09Seddelomløb62.117.89962.453.75959.485.678Møntomløb5.924.8325.927.3005.859.498Pengepolitiske indlån190.983.854232.055.683114.184.013Nettoindestående på folio55.124.85456.186.68333.368.013Indskudsbeviser135.859.000175.869.00080.816.000Andre indlån13.412.54013.719.9459.691.406Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters53.70065.802902.979indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-13220.055208institutterØvrige indlån13.358.82713.434.0888.788.219Staten194.354.846175.184.537235.558.553Forpligtelser over for udlandet1.822.2392.872.5941.194.139Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)13.575.43913.575.43912.773.407Andre passiver4.669.2904.150.7042.749.240Grundfond og reserver68.156.42268.156.42262.959.889555.017.361578.096.383504.455.823

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2015

 

Comments are closed.