Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2016

VALUTASTILLINGENValutareserven er i oktober 2016 forøget med 0,1 mia. kr. til 449,9 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,2 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i oktober.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,032,8Andet**0,20,9Nationalbankens nettovalutakøb0,233,7Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-21,3Ændring i valutareserven0,112,4Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i oktober et nettofinansieringsbehov på 17,1 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 28,5 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i oktober forøget med 14,6 mia. kr. til et tilgodehavende på 179,4 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i oktober forøget nettostillingen med 14,8 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov17,128,5Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0Andet**6,154,5Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov23,383,0Statens indenlandske bruttolåntagning***8,578,2Statens likviditetspåvirkning14,84,8Nationalbankens nettovalutakøb0,233,7Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-0,5Andre faktorer****-0,5-3,3Ændring i nettostillingen14,634,6Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.NATIONALBANKENS BALANCE 31. oktober 20161000 kr.31/1030/0931/10Guld15.490.44715.490.44715.707.167Fordringer på udlandet421.252.394420.550.294459.786.675Fordringer på Den Internationale Valutafond17.275.97517.275.97518.240.822Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB37.02750.24860.054Pengepolitiske udlån-150.0001.500.000Andre udlån3.004.8602.911.9453.017.994Pengeinstitutter 1)2.992.0412.890.9772.982.320Øvrige udlån12.82020.96835.674Indenlandske obligationer33.022.27633.011.21133.007.081Anlægsaktier mv.452.565452.565802.211Materielle og immaterielle anlægsaktiver645.929647.015738.248Andre aktiver1.195.7621.177.7242.024.044492.377.235491.717.424534.884.2961) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/1030/0931/10Seddelomløb63.549.08963.554.09562.064.173Møntomløb5.998.2725.999.5065.923.999Pengepolitiske indlån179.436.600165.034.297176.602.630Nettoindestående på folio22.575.60029.126.29756.725.630Indskudsbeviser156.861.000135.908.000119.877.000Andre indlån16.363.94616.284.51113.848.729Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters37.02750.24860.054indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-3617.24132institutterØvrige indlån16.326.88316.217.02213.788.643Staten132.446.218147.244.353187.345.380Forpligtelser over for udlandet4.103.9913.550.9722.103.379Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)14.507.18814.507.18813.575.439Andre passiver5.088.0044.658.5745.264.145Grundfond og reserver70.883.92870.883.92868.156.422492.377.235491.717.424534.884.296

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2016

 

Comments are closed.