Vækstskønnet justeres op

Fremgangen i dansk økonomi har allerede været i gang i nogen tid. Det meget lave renteniveau virker, sammen med faldet i olieprisen og svækkelsen af den effektive kronekurs, ekspansivt på økonomien. Nationalbanken forventer på den baggrund et løft i væksten. BNP skønnes i år at stige 2 pct. – en vækst som fastholdes i 2016 og 2017.Det fremgår af Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2015, som Nationalbanken har offentliggjort i dag.En fortsat stabil økonomisk vækst forudsætter, at de lempelser, der skete for at afbøde virkningerne af krisen, rulles tilbage, så den strukturelle saldo bringes nær balance i løbet af de næste par år. De seneste års strukturreformer skal udmøntes i en støt fremgang i arbejdsstyrken for at sikre en holdbar udvikling på arbejdsmarkedet og i løndannelsen.Forbrugerpriserne er samlet set ikke steget det seneste år. Det skyldes primært det markante fald i olieprisen siden sommer, som samtidig øger husholdningernes købekraft. Der er ikke udsigt til deflation, da kerneinflationen fortsat er positiv, og lønstigningstakten svagt tiltagende.Der er derimod grund til at holde øje med udviklingen på boligmarkedet, da der er risiko for, at en længere periode med meget lave renter sætter gang i en usund udvikling med selvforstærkende prisstigninger på ejerboliger. Det understreger behovet for automatiske stabilisatorer på boligmarkedet.NATIONALBANKENS PROGNOSENationalbankens skøn for BNP-væksten er 2,0 pct. i 2015 og 2,1 pct. i 2016. I 2017, der er med i prognosen for første gang, skønnes væksten at blive 1,8 pct. I forhold til prognosen fra december er der tale om en opjustering, idet skønnet er 0,3 procentpoint højere for 2015 og 0,1 procentpoint højere for 2016.Den årlige stigning i det harmoniserede prisindeks, HICP, skønnes til 0,5 pct. i 2015, 1,8 pct. i 2016 og 1,9 pct. i 2017. Sammenlignet med prognosen fra december er skønnet for 2015 0,3 procentpoint lavere og 0,1 procentpoint højere for 2016. Skøn for 2017 er med for første gang.Henvendelse kan rettes til Karsten Biltoft på tlf. 3363 6021.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Vækstskønnet justeres op

 

Comments are closed.