Udstedelsen af virksomhedsobligationer fortsætter med at stige

Danske ikke-finansielle virksomheder finansierer i stigende grad deres aktiviteter ved at udstede obligationer.  Ved udgangen af november havde de samlet set udstedt virksomhedsobligationer for 201 mia. kr., hvilket omtrent er en fordobling siden begyndelsen af 2009.  Hovedparten er rettet mod udenlandske investorer. Over halvdelen af udstedelserne er i euro, og i de senere år har der været en vis fremgang i udstedelser i dollar og pund. Markedet for danske virksomhedsobligationer er domineret af få, store udstedere. De ti største, der bl.a. tæller DONG Energy A/S, A.P. Møller – Mærsk A/S og Carlsberg Breweries A/S, tegner sig i november 2015 sammenlagt for 87 pct. af den nominelle værdi af udstedelserne. Den resterende del af markedet består af op mod hundrede ikke-finansielle virksomheder, hvis udstedelser primært er rettet mod indenlandske investorer. Disse virksomheder har udstedt obligationer for 25 mia. kr. ved udgangen af november.​Danske virksomheders obligationsudstedelser fordelt på valuta​Anm.: Obligationer udstedt af danske ikke-finansielle virksomheder i både ind- og udland. Den udestående værdi er opgjort til nominel værdi ultimo måneden. Fordelingen på valuta angiver den valuta, de er udstedt i.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Udstedelsen af virksomhedsobligationer fortsætter med at stige

 

Comments are closed.