Udsigt til fortsat fremgang på arbejdsmarkedet

Fremgangen på det danske arbejdsmarked fortsatte i 4. kvartal med en vækst i beskæftigelsen på 12.000 personer. Beskæftigelsen har været støt stigende gennem de seneste tre år som udtryk for det opsving, dansk økonomi er inde i. Beskæftigelsen ventes forøget med yderligere ca. 75.000 personer fra 4. kvartal 2015 til udgangen af 2018, hvor de ledige ressourcer på arbejdsmarkedet vurderes omtrent at være udtømt.Det reale BNP har været mere afdæmpet på det seneste og steg 0,2 pct. i 4. kvartal 2015 trukket af indenlandsk efterspørgsel, mens eksporten lå fladt. Sammen med faldet i BNP på 0,5 pct. i 3. kvartal betyder det en stagnerende produktion og efterspørgsel i 2. halvår af 2015 efter otte kvartaler med jævn fremgang. På den baggrund nedjusterer Nationalbanken sit skøn for væksten i BNP i 2016 til 1,3 pct. I de to efterfølgende år ventes væksten øget til 1,8 pct.Lave renter og lav oliepris stimulerer fortsat efterspørgslen, og der er pæn vækst i de disponible indkomster. Det er med til at understøtte forventningerne om højere vækst i økonomien i de kommende år.På boligmarkedet er der kommet mere fart på prisstigningerne på enfamiliehuse i 2. halvår 2015 efter en mindre opbremsning i 2. kvartal. Også priserne på ejerlejligheder stiger fortsat i de store byer, men mere moderat i forhold til begyndelsen af 2015. Der er stadig grund til skærpet årvågenhed på dele af boligmarkedet – især i de større byer.NATIONALBANKENS PROGNOSENationalbankens skøn for BNP-væksten er 1,3 pct. i 2016 stigende til 1,8 pct. i både 2017 og 2018. Den årlige stigning i det harmoniserede prisindeks, HICP, skønnes til 0,6 pct. i 2016, 1,8 pct. i 2017 og 1,8 pct. i 2018.Henvendelse kan rettes til Julie Holm Simonsen på tlf. 3363 6022.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Udsigt til fortsat fremgang på arbejdsmarkedet

 

Comments are closed.