Udlandets direkte investeringer i Danmark faldt i 2. kvartal 2017

I 2. kvartal 2017 reducerede udenlandske investorer deres direkte investeringer i Danmark med 12,5 mia. kr. Faldet skyldtes primært, at enkelte store datterselskaber i Danmark indfriede koncerninterne lån hos deres udenlandske ejere. Det er sjette kvartal i træk, at udlandets direkte investeringer i Danmark falder. Siden 2005 har Danmark samlet set haft større udadgående end indadgående direkte investeringer. Frem til 2. kvartal 2017 har danske investorer akkumuleret direkte investeringer i udlandet for 586 mia. kr., mens udlandet har investeret i Danmark for 179 mia. kr. Sverige er sammen med Holland, Norge og Storbritannien blandt de lande, som tegner sig for størsteparten af de direkte investeringer i Danmark. Siden 2005 har Danmark samlet set modtaget investeringer for 148 mia. kr. fra de fire lande. Direkte investeringer fra Sverige og Storbritannien er fortrinsvist foretaget i dansk industri og råstofudvinding samt handels- og transportvirksomheder, mens investeringerne fra Norge i højere grad har været målrettet øvrige brancher, såsom forsikring og fast ejendom. Udlandets investeringer – fra især Holland, Sverige og Norge – bliver også i stadig højere grad placeret i danske holdingselskaber. Set over perioden udgør holdingselskaber 37 pct. af de samlede direkte investeringer i Danmark. Holdingselskaber dækker dog typisk over ejerskab af virksomheder i andre brancher, og det skønnes, at ca. halvdelen af udlandets investeringer i danske holdingselskaber er blevet overført til enten industri- eller handels- og transportvirksomheder.  ​Direkte investeringer i Danmark, udvalgte modpartslande og indenlandske brancher​ Anm.: Figuren viser akkumulerede direkte investeringer (transaktioner) 1. kvartal 2005 – 2. kvartal 2017, opgjort eksklusive geninvesteret indtjening og gennemløbsinvesteringer. Industri og råstofudvinding mv. er sammensat af brancherne “Industri” og “Landbrug, fiskeri og råstofudvinding”.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Udlandets direkte investeringer i Danmark faldt i 2. kvartal 2017

 

Comments are closed.