Udlandet fortsætter med at købe kroneobligationer

Udlændinge købte igen kroneobligationer for et stort beløb. Købet var på 44 mia. kr. og dermed endnu større end i januar. Samlet har udlandet købt kroneobligationer for 69 mia. kr. i årets første to måneder. Mens de i januar var mest interesserede i statsobligationer, fordeler købet sig i februar på både stats- og realkreditobligationer med henholdsvis 20 og 17 mia. kr. Udlændinge har primært købt realkreditobligationer med restløbetid mellem 1 og 5 år, samt papirer med over 20 år til udløb. De har ikke vist stor interesse for de helt korte obligationer med under 1 år til udløb, men disse udgør stadig 32 pct. af deres beholdning af realkreditobligationer. For statsobligationer er det, som i januar, papirer med restløbetid mellem 1 og 5 år, der udgør hovedparten af købet, mens ejerandelen af papirer med længere restløbetid (over 10 år) også er steget, om end i mindre grad.Over de seneste to måneder har udlandets samlede køb af statsobligationer på 39 mia. kr. hævet deres ejerandel fra 35 til 40 pct., mens den for realkreditobligationer var 18 pct. ved udgangen af februar.Udlandets køb og salg af stats- og realkreditobligationer i kroner​​Anm.: Skatkammerbeviser indgår ikke i tallene for statsobligationer. Beholdninger er opgjort til nominel værdi og transaktioner til markedsværdi. Ejerandelen af realkreditobligationer er ikke korrigeret for udstedelser til refinansiering.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Udlandet fortsætter med at købe kroneobligationer

 

Comments are closed.