Udlændinges beholdning af danske obligationer falder trods store køb

Udlændinge har i november købt danske statspapirer og realkreditobligationer for 25 mia. kr. – stort set ligeligt fordelt mellem de to obligationstyper. Interessen har primært været koncentreret omkring papirer med kort restløbetid. Ud over købene har de fået indfriet danske statspapirer for 36 mia. kr. i forbindelse med udløbet af 2 pct. stående lån 2014. Samlet set er deres beholdning af danske obligationer derfor reduceret med 10 mia. kr.Udlandets beholdning af danske statspapirer og realkreditobligationer udgør nu 881 mia. kr. mod 829 mia. kr. i november 2013. Heraf udgør udlandets køb 46 mia. kr. – statspapirer 17 mia. kr. og realkreditobligationer 29 mia. kr. – mens den resterende stigning primært skyldes kursgevinster som følge af faldende renter.Udlændinges køb og salg af danske obligationer​​Anm.:VP-registrerede værdipapirerUdenlandske porteføljeinvesteringer Udenlandske værdipapirer (aktiver) ​ ​​​​ Aktier84,869,7-2,2-3,92,6Obligationer74,0-25,9-1,43,6-12,4I alt158,943,8-3,5-0,3-9,8Danske værdipapirer (passiver) ​ ​​​​Aktier26,238,57,11,21,5Obligationer i DKK93,086,7-0,48,9-13,8Obligationer i valuta-59,3-48,421,6-11,515,6I alt59,876,828,4-1,43,4Anm.: Positivt fortegn betyder køb og negativt fortegn betyder salg.             Ekskl. Danmarks Nationalbank​

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Udlændinges beholdning af danske obligationer falder trods store køb

 

Comments are closed.