Udbredelsen af realkreditobligationer bag fastforrentede lån er nu over niveauet i 2008

Den nominelle værdi af realkreditobligationer bag fastforrentede lån var ultimo juni 917 mia. kr. og er nu over niveauet ved udgangen af 2008. Den stigende udbredelse af obligationer bag den type lån har været ganske markant det seneste år, hvor den udestående nominelle værdi er steget 36 pct. I samme periode er omfanget af obligationer bag rentetilpasningslån med udløb inden for et år reduceret med 29 pct., primært fordi værdien af lån med årlig refinansiering (F1) er reduceret.Det seneste års stigning i værdien af obligationer bag fastforrentede lån skyldes den lave rente, hvilket også afspejles i, hvordan kuponfordelingen har udviklet sig. Det er især de nye serier med kuponrenter på 2,5 pct. eller derunder, som har været populære. Den delmængde udgjorde ved udgangen af 2. kvartal 2014 9 pct. af den samlede udestående mængde af lange obligationer bag fastforrentede lån, mens den på samme tidspunkt i år udgjorde 53 pct. Generelt har de store renteudsving det seneste år medført, at kuponfordelingen på de udstedte obligationsserier er blevet bredere. Der kan nu udstedes i 30-årige obligationsserier med fem forskellige kuponrenter fra 1,5 til 3,5 pct. Det indebærer en potentiel risiko for indlåsning i de små obligationsserier, jf. Værdipapirstatistikken for maj 2015.​Nominel værdi af obligationer bag fastforrentede lån fordelt på kuponrente​Anm.: Nominel værdi af ikke-indekserede realkreditobligationer bag fastforrentede lån ultimo måneden. I opgørelsen kan den samlede udestående værdi ved lånekonvertering blive en smule overvurderet, fordi man ikke kan tage højde for de førtidige indfrielser til terminen i juli.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Udbredelsen af realkreditobligationer bag fastforrentede lån er nu over niveauet i 2008

 

Comments are closed.