Trods markant fald i F1-lån skal mere end 40 pct. af alle realkreditlån have ny rente inden for et år

Mængden af F1-lån er reduceret med næsten 60 pct. de seneste tre år og er erstattet af en blanding af andre låntyper. Den største stigning er sket i rentetilpasningslån med længere rentebinding, men værdien af lån baseret på variabelt forrentede obligationer, som typisk får fastsat en ny rente to gange årligt, og lange fastforrentede obligationer er også steget. Fastforrentede lån og rentetilpasningslån med længere rentebinding steg især fra midten af 2014 til midten af 2015, hvor renterne var historisk lave, jf. Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter for december 2015. Selv om værdien af lån med længere rentebinding er steget, skal en stor andel af lånene stadig have fastsat en ny rente inden for et år. Når denne andel kun er reduceret fra 51 til 42 pct., skyldes det dels stigningen i lån baseret på variabelt forrentede obligationer, dels at en del af obligationerne bag fx F3- og F5-lån vil udløbe inden for et år.Ved udgangen af januar 2016 var der udstedt realkreditobligationer for i alt 2.682 mia. kr. Heraf var 647 mia. kr. variabelt forrentede obligationer, 1.182 mia. korte fastforrentede obligationer bag variabelt forrentede lån (F-lån), og 852 mia. kr. fastforrentede obligationer bag fastforrentede lån. F1-lånene udgjorde kun 302 mia. kr. af alle lån.Akkumuleret ændring i realkreditlån fordelt på type fra januar 2013 til januar 2016​Anm.: Den udestående værdi af realkreditobligationer er opgjort til nominel værdi ultimo måneden. Fordelingen af korte fastforrentede obligationer på lån med forskellig refinansieringsfrekvens er estimeret på baggrund af ændringerne i det nominelle udestående i forskellige restløbetidsintervaller. “Øvrige F-lån” er opgjort som ændringerne i det nominelle udestående mere end 1,5 år før obligationernes udløb eller planlagt refinansiering. “F1-lån” er opgjort på baggrund af ændringer mindre end 1,5 år før udløb eller planlagt refinansiering. Andelen af lån, som får ny rente inden for et år, er opgjort på baggrund af værdien af variabelt forrentede obligationer og værdien af obligationer bag rentetilpasningslån, som har udløb eller planlagt refinansiering inden for et år. 

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Trods markant fald i F1-lån skal mere end 40 pct. af alle realkreditlån have ny rente inden for et år

 

Comments are closed.