Stort fald i andelen af korte flexobligationer

De seneste to år er mængden af realkreditobligationer bag lån med årlig refinansiering (F1-lån) reduceret med ca. 40 pct. Ved udgangen af 2014 var der således udstedt for 439 mia. kr., hvilket er det laveste udestående siden 2008.Reduktionen afspejler, at realkreditlån i stigende grad finansieres med obligationer med en længere løbetid end 1 år. Variabelt forrentede obligationer og obligationer bag lån med 5-årig refinansiering er således steget gradvist siden 2013, mens stigningen i lange fastforrentede obligationer og obligationer bag lån med 3-årig refinansiering primært er sket det seneste halve år. Bemærk, at en del af stigningen i de fastforrentede obligationer skyldes konvertering af lån til nye fastforrentede realkreditlån, hvor obligationerne bag de oprindelige lån først indfries i januar 2015. Dermed indgår både de nye og de gamle obligationer i opgørelsen.Ved udgangen af 2014 var den nominelle værdi af alle udstedte realkreditobligationer 3.071 mia. kr., hvoraf obligationer for 349 mia. kr. havde udløb den efterfølgende dag.  Udestående realkreditobligationer fordelt på type, korrigeret for udløb dagen efter opgørelsen, ultimo 2004-14 ​​Anm.:  Den udestående mængde er opgjort til nominel værdi ultimo måneden. For at undgå dobbelttælling af obligationer i forbindelse med refinansiering er obligationer med udløb dagen efter opgørelsestidspunktet ikke medtaget. Mængden af lange fastforrentede obligationer stiger bl.a., fordi det i opgørelsen ikke er muligt at tage højde for de førtidige indfrielser til termin, som har fundet sted i forbindelse med lånekonvertering op mod årsskiftet. Fordelingen af korte fastforrentede obligationer på lån med forskellig refinansieringsfrekvens er estimeret på baggrund af ændringerne i det nominelle udestående i forskellige restløbetidsintervaller. “F5” er opgjort som ændringerne i det nominelle udestående 5,5-3,5 år før obligationernes udløb, “F3” er opgjort for restløbetidsintervallet 3,5-2,5 år, og “F1” er opgjort for intervallet 1,5-0 år. Ændringer i udestående fordelt på papir- og ændringstype (markedsværdi) Mia. kr.Mia. kr.Pct. af         kursværdi primoMia. kr.Aktier -1,9-23,2       -1,12.052,3- heraf noteret på Nasdaq OMX -2,0-27,5       -1,41.935,9- – heraf OMXC-20-aktier   0,0-32,0       -1,91.661,0Realkreditudstedelser 113,8-4,0       -0,13.224,6- heraf SDRO 63,2-1,8       -0,21.204,0- heraf SDO 49,3-1,5       -0,11.382,8Statspapirer 3,2 5,1        0,6856,7Andre obligationer 8,0 -0,3       -0,2176,0Investeringsforeningsbeviser-6,3 -0,2        0,01.174,1Alle VP-registrerede værdipapirer116,4-22,8       -0,37.483,8​

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Stort fald i andelen af korte flexobligationer

 

Comments are closed.