Store udsving i udlandets investeringer i statspapirer

Udenlandske investorer har i november købt skatkammerbeviser for 12 mia. kr. og solgt statsobligationer for 64 mia. kr. De senere år har de reduceret deres beholdning af statsobligationer i forbindelse med udløbene i november. Bevægelserne har dog været forholdsvis store i november i år. De udenlandske investorers efterspørgsel efter skatkammerbeviser kan være positivt påvirket af, at FX-swap-rentespændet mellem kroner og dollar faldt. Det har gjort det attraktivt at investere i korte danske statspapirer, jf. Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2015. Efter auktionerne i oktober og november er udlandets beholdning og ejerandel af skatkammerbeviser tilbage på samme niveau som ved begyndelsen af året.Den 15. november udløb statsobligationen 4 pct. stående lån 2015 på nominelt 62 mia. kr. Det store salg af statsobligationer skyldes, at ca. 90 pct. af obligationsserien var ejet af udenlandske investorer. Med salget i november faldt udlandets nominelle beholdning af statsobligationer til 212 mia. kr., svarende til en udenlandsk ejerandel på 34 pct. Udlandets beholdning og ejerandel af danske statspapirer​​Anm.: Ejerandele og beholdninger er opgjort til nominel værdi. Ejerandele over 100 pct. kan forekomme, hvis udenlandske investorer låner skatkammerbeviser hos indenlandske modparter, hvorved den indenlandske investor får en kort position.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Store udsving i udlandets investeringer i statspapirer

 

Comments are closed.