Store forskelle i seriestørrelser i fastforrentede realkreditobligationer

Som følge af de store renteudsving det seneste år kan der nu udstedes 30-årige obligationsserier med fem forskellige kuponrenter fra 1,5 til 3,5 pct. Det indebærer en potentiel risiko for små obligationsserier og indlåsning. Begrebet indlåsning beskriver en situation, hvor låntager ved indfrielse (fx ved lånekonvertering) ønsker at købe obligationen tilbage, og hvor der er så få obligationsejere, at de kan kræve en højere pris for obligationen, end de ellers kunne have gjort.Der var ved udgangen af maj samlet set udstedt for knap 10 mia. kr. nominelt i 30-årige obligationer med 1,5 pct. kupon. Det er betydeligt lavere end den udestående værdi i obligationer med kupon på 2 til 3,5 pct., som har en nominel værdi mellem 105 og 152 mia. kr. De tre 30-årige obligationsserier med 1,5 pct. kupon har alle en lav ejerkoncentration, og viser dermed ikke i øjeblikket tegn på indlåsning. Den nominelle værdi af obligationer bag 20-årige realkreditlån er steget fra 98 til 139 mia. kr. det seneste år – især ved en stigning i værdien af obligationer med 1,5 og 2 pct. i kupon. De samlede udstedelser i obligationer bag 20-årige lån er betydelig mindre end for obligationer bag 30-årige lån. Samtidig er andelen af mellem-koncentrerede serier større for obligationer bag 20-årige lån. Man kan ikke på baggrund af høj ejerkoncentration konkludere, at der er indlåsningseffekter, men sandsynligheden vil alt andet lige stige med ejerkoncentrationen.​Obligationer bag fastforrentede realkreditlån fordelt på oprindelig løbetid, kupon og ejerkoncentrationAnm.: Opgørelse af det nominelle udestående ultimo maj 2015. Opgørelsen omfatter fastforrentede obligationer med oprindelig løbetid på 20-24 år (obligationer bag 20-årige obligationer) og oprindelig løbetid på 30-34 år (obligationer bag 30-årige obligationer). Obligationer med kupon 4,5 pct. og over 6 pct. er ikke medtaget på grund af et meget begrænset udestående. Opgørelsen af ejerkoncentration svarer til den månedlige offentliggørelse. Det vil sige, at serier med lav ejerkoncentration har en maksimal ejerandel på under 20 pct., serier med mellem ejerkoncentration har en maksimal ejerandel fra 20 til 50 pct., og serier med høj ejerkoncentration har en maksimal ejerandel på 50 pct. eller mere. Serier, som alene ejes af udstederen, har en samlet nominel værdi på mindre end 0,1 mia. kr. og er udeladt.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Store forskelle i seriestørrelser i fastforrentede realkreditobligationer

 

Comments are closed.