Stop for salg af statsobligationer

Efter indstilling fra Nationalbanken har Finansministeriet besluttet at stoppe udstedelserne af indenlandske og udenlandske statsobligationer indtil videre.Det store overskud på statsfinanserne i 2014 betyder, at salget af statsobligationer har været større end finansieringsbehovet. I lyset af valutasituationen er det ikke længere hensigtsmæssigt at foretage en flerårig aftrapning af dette oversalg. Indeståendet på statens konto i Nationalbanken er mere end til tilstrækkeligt til at dække finansieringsbehovet frem til udgangen af 2015.Nationalbanken har købt valuta i markedet, og de pengepolitiske renter er sat ned. Det har udvidet det negative spænd mellem pengemarkedsrenterne i Danmark og euroområdet. Rentespændene for statsobligationer har imidlertid fortsat været positive i de længere løbetidssegmenter.Det er Nationalbankens forventning, at stop for salg af statsobligationer vil bidrage til at reducere de længere rentespænd og dermed begrænse valutaindstrømningen.Henvendelse kan rettes til Karsten Biltoft på tlf. 3363 6021.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Stop for salg af statsobligationer

 

Comments are closed.