Stigning i renterne på husholdningernes nye realkreditlån

Den gennemsnitlige rente inkl. bidrag på nye fastforrentede realkreditudlån steg i maj, efter at have nået et historisk lavt niveau i februar. Stigningen på godt et kvart procentpoint til 2,46 pct. kommer efter et fald tilbage fra begyndelsen af 2014 på i alt ca. 1,4 procentpoint. Renten på de nye flekslån steg lidt mindre i maj med 0,18 procentpoint, efter et fald fra begyndelsen af 2014 på ca. et halvt procentpoint.Andelen af fastforrentede nyudlån har fortsat den stigende trend fra 2014. Af de samlede nyudlån (herunder især låneomlægninger) fra februar til maj på godt 200 mia. kr. har 78 pct. været fastforrentede. Husholdningerne har i stort omfang udnyttet det historisk lave renteniveau, som også har åbnet mulighed for omlægninger af allerede fastforrentede lån til lavere rente. Spændet mellem fastforrentede lån og flekslån har efter et markant fald gennem 2014, bl.a. forårsaget af differentierede bidragssatser, været svagt stigende siden februar. Spændet er fortsat på et lavt niveau, hvilket medvirker til at gøre de fastforrentede lån mere attraktive.Andelen af det samlede udestående realkreditudlån til husholdninger med fast rente er ved udgangen af maj nu oppe på en tredjedel. Faldet i renten på det samlede udestående realkreditudlån til husholdninger er fladet ud og ligger på 1,6 pct. Renten på det udestående påvirkes af såvel nyudlån som af refinansieringer.Husholdningernes realkreditlån​​ Anm.: Nyudlån dækker over nye og aktivt genforhandlede lån og omfatter ikke refinansieringer. Forretningsomfanget er et glidende gennemsnit over tre måneder.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Stigning i renterne på husholdningernes nye realkreditlån

 

Comments are closed.