Stigende risikovillighed i dele af banksektoren

Det er nu ti år siden, finanskrisen begyndte. Det er gode tider i den danske banksektor, men nogle banker er begyndt at agere på samme måde som i tiden op til finanskrisen. De mellemstore banker har lempet kreditstandarderne over for erhverv over en lang periode, og udlånsvæksten hos nogle mellemstore banker er høj.Det konkluderer Nationalbanken i sin analyse Finansiel Stabilitet.”I en tid med fremgang i økonomien er det naturligt, at konkurrencen om at yde udlån skærpes, men det skaber grobund for, at bankerne slækker på kreditkvaliteten og lemper på lånevilkår i kreditgivningen,” udtaler nationalbankdirektør Lars Rohde, der minder om, at det lave renteniveau og de stigende aktivpriser øger risikovilligheden blandt aktørerne i det finansielle system.Når bankerne lemper på de standarder, der danner grundlag for, hvornår der gives lån, og hvis kreditkvaliteten er lavere, kan risici opbygges i banksystemet. Risici, som ikke umiddelbart kan ses i udlånsvæksten og aktuelle tab. Det er først, når konjunkturerne vender, at problemerne kommer for en dag.Udviklingen understreger vigtigheden af, at bankerne er velkapitaliserede, og at den kontracykliske kapitalbuffer bygges op, så der er noget at stå imod med, når udviklingen går den anden vej.Læs hele analysen Finansiel Stabilitet på Nationalbankens hjemmeside.Henvendelse kan rettes til Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Stigende risikovillighed i dele af banksektoren

 

Comments are closed.