Stigende privatforbrug og eksport driver de næste års vækst

Nationalbanken fastholder sin forventning om, at opsvinget i dansk økonomi fortsætter de kommende år. Ifølge prognosen i Kvartalsoversigten for 3. kvartal 2015 fortsætter væksten med en stigning i BNP på omkring 2 pct. årligt. Det er især eksport og privatforbrug, der vil drive de næste års vækst.Skønnet for BNP-væksten i år nedjusteres en smule som følge af udviklingen i 2. kvartal. Det grundlæggende vækstbillede er ikke ændret, og prognosen forudsætter, at opsvinget kommer op i fart i 2. halvår.Den stigende produktion ventes at medføre en forøgelse i beskæftigelsen på 97.000 personer og en reduktion i bruttoledigheden på lidt over 25.000 personer fra 2014 til 2017. Det kan kun realiseres med en væsentlig stigning i arbejdsstyrken, og det er derfor vigtigt, at den økonomiske politik, herunder en ny dagpengereform, fortsat har fokus på at sikre mere arbejdskraft.Med udsigt til normaliserede konjunkturer i 2017 bør finanspolitikken gradvis tilpasses fra aktuelt at stimulere aktiviteten i økonomien til at virke neutralt. Derfor anbefaler Nationalbanken en opstramning af finanspolitikken, så den strukturelle saldo bringes i balance.NATIONALBANKENS PROGNOSENationalbankens skøn for BNP-væksten er 1,8 pct. i 2015, 2,1 pct. i 2016 og 1,8 pct. i 2017. Skønnet for 2016 og 2017 er uændret i forhold til prognosen fra juni. Den årlige stigning i det harmoniserede prisindeks, HICP, skønnes til 0,3 pct. i 2015, 1,5 pct. i 2016 og 1,9 pct. i 2017.Henvendelse kan rettes til Julie Holm Simonsen på tlf. 3363 6022.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Stigende privatforbrug og eksport driver de næste års vækst

 

Comments are closed.