Stigende indlån og lavere vækst i udlånet

Danske husholdninger og erhvervsvirksomheder har over det seneste halve år overordnet set haft et aftagende lånebehov, samtidig med at de har øget deres indskud i bankerne. Således er den samlede årlige udlånsvækst til husholdninger og erhverv faldet til 0,5 pct. i december, mens væksten i indlån ligger på 2,7 pct. Deres indlån er generelt steget siden slutningen af 2011 og er alene det seneste år steget med 30 mia. kr. til 1.123 mia. kr., hvilket er historisk højt. Den lavere vækst i det samlede udlån drives af faldende udlån i bankerne, mens det positive vækstbidrag fra realkreditinstitutterne ligger forholdsvis stabilt. Bankernes faldende udlån kombineret med et fortsat stigende indlån har medført et markant positivt bidrag til bankernes indlånsoverskud – og dermed udlånskapacitet – over for danske erhvervsvirksomheder og husholdninger over det seneste år. ​År til år-vækst i udlån, bankers og realkreditinstitutters vækstbidrag samt indlånAnm.: Indlånsoverskuddet over for danske husholdninger og erhverv er her defineret eksklusive ind- og udlån fra danske bankers filialer i udlandet, men inklusive repoforretninger.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Stigende indlån og lavere vækst i udlånet

 

Comments are closed.