Statens låntagning og gæld 2014

Nationalbanken offentliggør i dag publikationen Statens låntagning og gæld 2014. Publikationen beskriver statens låntagning og gæld i 2014 og strategien for låntagningen i 2015.Ved udgangen af 2014 udgjorde statsgælden 458 mia. kr., hvilket er lavere end året før. Niveauet svarer til 24 pct. af BNP eller ca. 81.000 kr. pr. indbygger. Det er lavt i international sammenligning, hvilket understøtter, at staten har den højest mulige kreditvurdering (AAA/Aaa) hos de største internationale kreditvurderingsbureauer.Renteudgifterne på statsgælden var 16 mia. kr., svarende til 0,8 pct. af BNP i 2014. Det er et fald i forhold til 2013, hvilket både skyldtes gældsreduktionen og lavere refinansieringsomkostninger. Faldende statsrenter for især de længere løbetider betød, at udstedelserne i 2014 skete til en historisk lav gennemsnitlig rente på 1,1 pct.Efterspørgslen efter danske statspapirer var fortsat solid i 2014. Staten udstedte indenlandske obligationer for 103 mia. kr., og på auktionerne var der samlet bud for mere end det dobbelte af den solgte mængde. Hovedparten af udstedelserne skete i de længere løbetidssegmenter, især i det 10-årige nominelle løbetidssegment, hvilket bidrog til en gennemsnitlig løbetid for obligationsudstedelserne på godt 9 år.I 2015 skønnes et finansieringsbehov på 135 mia. kr. Strategien ved indgangen til 2015 indebar en gradvis reduktion af de senere års oversalg. Den 30. januar 2015 besluttede Finansministeriet, efter indstilling fra Nationalbanken, at stoppe udstedelsen af statsobligationer indtil videre. I lyset af valutasituationen blev det ikke længere vurderet hensigtsmæssigt at foretage en flerårig aftrapning af de senere års oversalg. Hensigten med at indstille udstedelsen af statsobligationer var at reducere de længere rentespænd for at begrænse valutaindstrømningen. Der udmeldes en ny strategi for salget af statsobligationer, når det besluttes at genoptage udstedelserne. Indeståendet på statens konto er mere end tilstrækkeligt til at dække finansieringsbehovet frem til udgangen af 2015.Henvendelse om publikationen kan rettes til Lars Mayland Nielsen på tlf. 33 63 61 02.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Statens låntagning og gæld 2014

 

Comments are closed.