Stabile realkreditydelser trods flere lån med afdrag og fast rente

Husholdningernes realkreditydelser, i form af renter, bidrag og afdrag, udgør på årsbasis godt 4 pct. af den samlede realkreditgæld – en andel, der efter at være faldet betydeligt igennem kriseårerne har ligget på et stabilt niveau siden begyndelsen af 2014. Udviklingen er sket på trods af, at husholdningerne i stigende grad har optaget lån med afdrag og fast rente. Den væsentligste forklaring på udviklingen er de faldende renter, som har skabt grobund for, at afdragene er steget, selv om ydelsen er uændret. Den gennemsnitlige effektive rente inkl. bidrag er således faldet fra 2,7 pct. i begyndelsen af 2014 til nu knap 2,3 pct. I perioden er renterne generelt faldet endnu mere, mens bidragssatserne samtidig er øget for flere låntyper. Husholdningernes ændrede adfærd mod lån med længere rentebinding og afdrag har dog medvirket til at begrænse effekterne af de lavere renter og forhøjede bidragssatser.Husholdningernes afdrag udgør knap halvdelen af de samlede ydelsesbetalinger. Andelen er steget jævnt siden 2009, hvilket primært har været drevet af, at låntagere med rentetilpasningslån automatisk afdrager mere, når refinansieringen af lånet sker til en lavere rente. Den stigende andel af lån med afdrag har indtil videre ikke påvirket afdragsbetalingerne i større omfang, da afdragene i begyndelsen af lånets levetid udgør en relativt lille andel af ydelsen.       Husholdningernes realkreditydelser på årsbasis i procent af udlån​​ 

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Stabile realkreditydelser trods flere lån med afdrag og fast rente

 

Comments are closed.