Stabil udvikling i udlandets ejerandele af danske obligationer

Udenlandske investorer har øget deres investeringer i danske obligationer med 20 mia. kr. i løbet af 2017. Interessen er stabil og over de seneste otte år har deres ejerandel af danske statspapirer, realkredit- og erhvervsobligationer enten været konstant eller svagt stigende. Udlændinges interesse for obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter er steget jævnt siden 2010, og de ejede 24 pct. i juli 2017. Ved udgangen af juli ejede de realkreditobligationer for nominelt 679 mia. kr. Det seneste år har de især investeret i obligationer bag fastforrentede lån, hvilket bl.a. afspejler flere udstedelser af den type lån.Udlandets ejerandel af statspapirer har siden 2012 svinget omkring 40 pct. Efter et lille fald i 2017 udgjorde den i juli 38 pct. Det skyldes, at ejerandelen for nogle statsobligationer med mellemlang restløbetid er faldet lidt. Udlandet ejede ved udgangen af juli skatkammerbeviser for nominelt 20 mia. kr. og statsobligationer for nominelt 204 mia. kr.Udstedelserne af danske erhvervsobligationer er hovedsageligt rettet mod investorer i euroområdet. Over 60 pct. af erhvervsobligationerne er i euro, mens obligationer i dollar, pund og kroner tilsammen udgør 26 pct.  Udlændingenes ejerandel har siden 2013 ligget stabilt omkring 90 pct. Ved udgangen af juli ejede de for nominelt 181 mia. kr.Udlandets ejerandel af danske statspapirer, realkredit- og erhvervsobligationer​Anm.: Udenlandske investorers ejerandel af danske statspapirer er opgjort eksklusive statens og statslige fondes beholdninger. Tallene omfatter både VP-registrerede udstedelser og udstedelser registreret i udlandet.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Stabil udvikling i udlandets ejerandele af danske obligationer

 

Comments are closed.