Stabil udenlandsk ejerandel af danske statspapirer

 Udlandets beholdning af danske statspapirer faldt i marts. Det skyldes primært udløb af et skatkammerbevis i begyndelsen af måneden, hvoraf udenlandske investorer ejede for 25,4 mia. kr. I løbet af måneden købte udlandet samtidig cirkulerende skatkammerbeviser og statsobligationer med restløbetid på 1-5 år for 16,7 mia. kr. Set over en længere periode svinger udlandets ejerandel af statspapirer i kroner omkring 40 pct. Ved udgangen af marts ejede udlandet danske statspapirer for ca. 237 mia. kr. svarende til 40,6 pct. af de samlede statspapirudstedelser. Den resterende andel ejes hovedsageligt af den danske forsikrings- og pensionssektor og investeringsforeninger. ​​Udlandets nominelle beholdninger og udlandets ejerandel af danske statspapirer udstedt i kroner​ Anm.: Udenlandske investorers ejerandel er opgjort eksklusive statens og statslige fondes beholdning af statspapirer

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Stabil udenlandsk ejerandel af danske statspapirer

 

Comments are closed.