Solid udenlandsk interesse for statspapirer i 2015

 Udenlandske investorer solgte statspapirer for 2 mia. kr. i december 2015. Dermed blev de store udenlandske opkøb af statspapirer i begyndelsen af året afløst af salg og udløb af statsobligationer i cirka samme størrelsesorden i årets sidste måneder.Den udenlandske ejerandel af statspapirer var 41 pct. i december 2015 og kom dermed tilbage på niveauet ved årets begyndelse. I perioden fra februar til oktober, hvor der ikke blev udstedt statsobligationer, steg den udenlandske ejerandel med adskillige procentpoint. Opgjort ved ejerandelen har den udenlandske interesse for statsobligationer og skatkammerbeviser været solid igennem året. Der vil blive redegjort nærmere for udstedelser og handel med danske statspapirer i Danmarks Nationalbank, Statens låntagning og gæld, der offentliggøres i februar 2016.​Beholdning af statspapirer fordelt på ejerskab (venstre figur) og udlandets ejerandele (højre figur)​Anm.: Statspapirer er statsobligationer og skatkammerbeviser i danske kroner og er opgjort til nominel værdi. Nominelle udestående beholdninger og udenlandske ejerandele er opgjort eksklusive Den Sociale Pensionsfond, Innovationsfonden og Fonden for forebyggelse og fastholdelse.  

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Solid udenlandsk interesse for statspapirer i 2015

 

Comments are closed.