Robust banksektor udfordres af mættet lånebehov

Der er lav efterspørgsel efter nye lån i de danske banker. Sammen med de lave renter presser det bankernes indtjening. Omvendt understøttes bankernes resultater af lave nedskrivninger.De fem systemiske pengeinstitutter har rigelig likviditet. Desuden viser Nationalbankens stresstest, at de har en solid kapitaloverdækning i forhold til minimumskravene frem til 2017. Det er også tilfældet i et scenarie med hård recession. En robust og velkapitaliseret banksektor er forudsætningen for finansiel stabilitet og dermed for en stabil økonomisk udvikling.Det vurderer Nationalbanken i Finansiel stabilitet, 2. halvår 2015, deroffentliggøres i dag.Langt de fleste husholdninger er økonomisk robuste og vil kunne klare en kraftig rentestigning. Det gælder, selv om de generelt har høj gæld, hvoraf størstedelen er med variabel rente. En mindre gruppe boligejere er dog sårbare, da de har høj gæld både i forhold til boligværdi og indkomst.Landbruget er tynget af høj gæld, og indtjeningen er presset. Bankernes nedskrivningsprocenter på landbrugslån er derfor fortsat høje. Langt størstedelen af gælden er med variabel rente, og bankernes tab og nedskrivninger kan stige betydeligt, hvis renterne stiger kraftigt. Det er især mindre, lokale banker, der har store eksponeringer mod landbruget. De meget høje nedskrivninger på landbrug vurderes dog ikke at true sundheden i den finansielle sektor som helhed.Henvendelse kan rettes til Julie Holm Simonsen på tlf. 3363 6022.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Robust banksektor udfordres af mættet lånebehov

 

Comments are closed.