Renteudviklingen på små og store bankudlån til virksomheder følges ad

De seneste to års fald i bankernes renter på nye udlån til erhvervsvirksomheder omfatter både små og store lån. Faldet har været nogenlunde parallelt for alle størrelser lån, som derfor alle bidrager til det overordnede fald i renten på bankernes udestående udlån til virksomheder på godt 0,8 procentpoint. I 3. kvartal har renten dog været stabil omkring 3,3 pct. I september udgjorde lån udstedt med sikkerhed i værdipapirer (repoudlån) godt 57 pct. af bankernes nye udlån større end 7,5 mio. kr. Da de er karakteriseret ved kort løbetid og større sikkerhed end øvrige udlån, ligger renten lavere og trækker derfor den samlede rente på de største nye udlån ned. I lighed med udlånsrenten har renten på indlån fra virksomheder været stabil de senere måneder. Mens størstedelen fortsat forrentes til 0 pct., blev det dog tidligere på året mere udbredt at forrente virksomhedernes indlån negativt.​​Bankernes rente på nyudlån til erhvervsvirksomheder, fordelt på lånenes størrelse  Anm.: Figuren viser et 3 måneders glidende vægtet gennemsnit af renterne på nyudlån.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Renteudviklingen på små og store bankudlån til virksomheder følges ad

 

Comments are closed.