Rentenedsættelse

Med virkning fra 6. februar 2015 nedsætter Nationalbanken indskudsbevisrenten med 0,25 procentpoint til -0,75 procent. Udlånsrenten, diskontoen og foliorenten holdes uændret på henholdsvis 0,05 procent, 0,0 procent og 0,0 procent.Rentenedsættelsen sker på baggrund af Nationalbankens køb af valuta i markedet.I kølvandet på den schweiziske nationalbanks beslutning om at lade CHF flyde og den europæiske centralbanks beslutning om at påbegynde opkøb af statsobligationer i markedet har der været en betydelig kapitalindstrømning.De traditionelle instrumenter i fastkurspolitikken er intervention i valutamarkedet og påvirkning af rentespændet over for euroområdet. Nationalbanken har interveneret i valutamarkedet for 106,3 mia. kr. i januar og har nedsat renten på indskudsbeviser ad flere omgange. Endvidere har Finansministeriet efter indstilling fra Nationalbanken besluttet at stoppe for salget af statsobligationer indtil videre. Alle tiltag har haft til hensigt at hæmme valutaindstrømningen.”Fastkurspolitikken er et ufravigelig element i dansk økonomisk politik – og har været det siden 1982. Nationalbanken har de nødvendige instrumenter til at forsvare fastkurspolitikken i så lang tid, som det måtte blive nødvendigt”, siger Lars Rohde.Lars Rohde fortsætter: “Der er ingen øvre grænse for størrelsen af valutareserven. I anvendelsen af instrumenterne tager Nationalbanken ene og alene hensyn til en stabil kronekurs over for euro. Danmarks Nationalbanks indtjening påvirkes positivt af stigningen i valutareserven.”Henvendelse kan rettes til Karsten Biltoft på tlf. 3363 6021.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Rentenedsættelse

 

Comments are closed.