Rentemarginalen over for erhverv falder fortsat

Bankernes rentemarginal, opgjort som spændet mellem den gennemsnitlige ud- og indlånsrente, er faldet over for erhvervsvirksomheder siden 2014, og den er nu på det laveste niveau siden begyndelsen af 2009. De negative renter på erhvervsindlån bliver således modsvaret af, at udlånsrenterne fortsat falder. Rentemarginalen ligger dog fortsat omkring 0,6 procentpoint over niveauet før finanskrisen.Over det seneste år er både bankernes ud- og indlån til erhverv steget med cirka 4 pct. Selv om virksomhederne nu kan have renteudgifter ved både ud- og indlån – givet den større udbredelse af negative indlånsrenter – er nettorentebetalingerne fra 2015 til 2016 faldet med 4,6 pct. eller godt 350 mio. kr. Stabile bidragssatser og lavere renter på realkreditlån til erhverv bidrager yderligere til, at virksomhedernes renteudgifter falder.Bankers ind- og udlån samt rentesatser over for erhverv​Anm.: Forretninger over for danske modparter i danske kroner.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Rentemarginalen over for erhverv falder fortsat

 

Comments are closed.