Rentemarginalen over for erhverv er den laveste i over seks år

Pengeinstitutternes rentemarginal over for erhverv (spændet mellem den gennemsnitlige ud- og indlånsrente) er faldet gennem en længere periode og landede i august på godt 3,2 procentpoint. Den har ikke været så lav siden begyndelsen af 2009, hvor den til gengæld var i hastig stigning fra knap 2,5 procentpoint i årene op til krisen for at toppe med 4 procentpoint i 2012. Det seneste fald har været drevet af renterne på udlån, mens den gennemsnitlige indlånsrente, efter at være faldet i april, har ligget stabilt omkring nul.Erhvervsvirksomhedernes nettolåntagning hos pengeinstitutter har det seneste år udviklet sig relativt fladt, hvorfor den lavere rentemarginal reducerer virksomhedernes samlede nettorentebetalinger, dvs. renteudgifter på lån fratrukket renteindtægter på indskud. Nettorentebetalingerne er således faldet godt 9 pct. i perioden eller godt 700 mio. kr. på årsbasis.Pengeinstitutters ind- og udlån samt rentesatser over for erhverv​​Anm.: Forretninger over for danske modparter (DK) i danske kroner (DKK) 

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Rentemarginalen over for erhverv er den laveste i over seks år

 

Comments are closed.