Realkreditlån bliver samlet i større obligationsserier

Realkreditlån bliver i stigende grad samlet i større obligationsserier, hvor den udestående værdi er over 500 mio. euro. Grænsen har betydning for kreditinstitutter, fordi obligationerne så kan indregnes blandt de mest likvide i deres likviditetsopgørelse (Liquidity Coverage Ratio, LCR). Andelen af større obligationsserier er især steget for fast- og variabelt forrentede obligationer, mens det modsatte har været tilfældet for rentetilpasningsobligationer.Stigningen i andelen af lange fastforrentede obligationsserier, som har en udestående værdi over 500 mio. euro, skyldes primært, at lån med lav, fast rente på 3,5 pct. eller derunder bliver stadig mere populære.  Stigende popularitet på lånesiden er også med til at øge volumen i variabelt forrentede obligationsserier. Derudover har kreditinstitutter siden 2013 koncentreret refinansieringen af nye udstedelser af variabelt forrentede obligationer i juli. Omvendt har den dalende popularitet af især rentetilpasningslån med årlig refinansiering trukket andelen af store obligationsserier ned på niveau med de andre kupontyper – dog fra et meget højt udgangspunkt. For det samlede realkreditmarked ligger over 80 pct. af værdien i serier med en udestående værdi på over 500 mio. euro, hvilket er den mest likvide kategori i opgørelsen af LCR.​Andel af realkreditobligationer med udestående værdi på over 500 mio. euro, fordelt på kupontype, 2015-16 

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Realkreditlån bliver samlet i større obligationsserier

 

Comments are closed.