Realkreditinstitutterne strammer fortsat kreditstandarderne over for private, men lemper over for erhverv

Realkreditinstitutterne fortsætter med at stramme kreditstandarderne over for private, mens de for tredje kvartal i træk lemper over for erhverv.  Stramningerne for private er bredt funderet, hvor institutterne på skift har strammet siden slutningen af 2015. Modsat er lempelserne for erhverv koncentreret på færre institutter. I 1. kvartal 2017 forventer institutterne generelt, at udviklingen fortsætter på samme måde.Stramningerne over for de private låntagere begrundes fortsat i Finanstilsynets vejledning fra januar 2016 om forsigtighed i kreditvurdering ved belåning af boliger i vækstområder. For erhvervsvirksomhederne begrundes lempelserne som tidligere især i konkurrenternes adfærd, forventninger til udviklingen i økonomien og justeringer i institutternes risikovillighed. ​Udviklingen i realkreditinstitutters kreditstandarder over for private og erhverv ​ Anm. Nettotallet er institutternes vurdering af ændringerne fra kvartal til kvartal. Resultaterne viser derfor ikke udviklingen i absolutte niveauer. Når nettotallet for forventningerne til det kommende kvartal er 0, betyder det, at institutterne ikke forventer yderligere ændringer i det kommende kvartal, mens et negativt (positivt) tal betyder, at institutterne forventer at stramme (lempe) i det kommende kvartal. Figurernes blå søjler viser resultatet for det pågældende kvartal, mens den lilla søjle er forventningerne til det efterfølgende kvartal. Nettotal dækker det samlede udlån til erhverv og private.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Realkreditinstitutterne strammer fortsat kreditstandarderne over for private, men lemper over for erhverv

 

Comments are closed.