Private retter fokus mod danske værdipapirer

I 2015 investerede private samlet 31 mia. kr. i investeringsforeninger fordelt med 23 mia. kr. i aktie- og obligationsafdelinger og 8 mia. kr. i blandede afdelinger. Størstedelen af investeringerne i aktie- og obligationsafdelingerne, 15 mia. kr., var i afdelinger med fokus på danske værdipapirer. Investeringerne i danskorienterede afdelinger er navnlig steget siden 2013 og har i 2015 nået det højeste niveau i seks år.Skiftet mod danske værdipapirer har givet et godt afkast i 2015. I de danske aktieafdelinger landede det således på 34 pct. for året under ét, primært drevet af medicinalsektoren. Til sammenligning var det på 12 pct. i afdelinger med fokus på udenlandske aktier. Omvendt var afkastet i danske obligationer rekordlavt i 2015 med -0,6 pct. Det er dog relativt bedre end afdelingerne med fokus på udenlandske obligationer, hvor det nåede ned på -2,3 pct.Samlet var privates formue i investeringsforeninger på 460 mia. kr. ved udgangen af 2015, fordelt med 171 og 223 mia. kr. i henholdsvis aktie- og obligationsafdelinger samt 56 mia. kr. i blandede afdelinger. De danskorienterede udgør 13 pct. af aktieafdelingerne mod 63 pct. af obligationsafdelingerne.​Privates årlige investeringer i aktie- og obligationsafdelinger​ 

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Private retter fokus mod danske værdipapirer

 

Comments are closed.