Positiv aktivitet i realkreditudlånet i det meste af landet

I langt størstedelen af landet udsteder realkreditinstitutterne flere lån til danske husholdninger, end der indfries. I 82 af de 98 kommuner er udlånsaktiviteten (udtrykt ved nettonyudlån) således positiv set over det seneste år. Generelt har aktiviteten været mest positiv i hovedstadsområdet og omkring de større byer, mens den i Syd- og Vestsjælland har været afdæmpet. I tre kommuner har der været et begrænset fald på 1-3 pct.På landsplan er det udestående realkreditudlån til husholdningerne faldet med 1,3 pct. det seneste år. Ændringerne udgøres af nettonyudlånet, ordinære afdrag, kursreguleringer, udlånstab mv. Faldet skyldes i særlig grad de fortsat stigende ordinære afdrag og forårets rentestigninger, der førte til kursfald på de bagvedliggende obligationer. Det seneste år er lån med fast rente og afdrag steget med godt 48,5 mia. kr. og udgør nu 25,8 pct. af det samlede realkreditudlån til husholdninger. Samtidig er de øvrige udestående låntyper faldet – især korte flekslån uden afdrag. ​År til år-vækst i realkreditudlån til danske husholdninger (august 2015)​Anm.: Danske husholdninger omfatter lønmodtagere og personligt ejede virksomheder. Udlånsaktiviteten dækker over udestående realkreditlån korrigeret for det negative bidrag fra ordinære afdrag. Udlånsvækst fordelt på kommuner er baseret på mikrodata for udestående realkreditudlån til danske husholdninger ultimo året. Observationer på månedsbasis baseres på MFI-data for bruttoudlån (ekskl. fælles fundede lån), ekstraordinære indfrielser og ordinære afdrag.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Positiv aktivitet i realkreditudlånet i det meste af landet

 

Comments are closed.