Økonom til Statsgæld

JobbetI afdelingen Bank og Marked står vi for implementeringen af fastkurspolitikken samt forvaltningen af valutareserven og statsgælden. Du vil blive tilknyttet sektionen Statsgæld, der lægger strategien for statens optagelse af gæld og er ansvarlig for styringen af risikoen på statsgældsporteføljen. Vores formål er at sikre staten den bedst mulige låntagning og at være med til at understøtte et effektivt og velfungerende statsobligationsmarked, der har betydning for store dele af det finansielle system.I stillingen vil du både skulle arbejde med at fastsætte statens udstedelses- og opkøbsstrategi og risikoprofilen på porteføljen. Det indebærer, at du fx skal hjælpe med at lave beslutningsoplæg om mængden og typen af obligationer, der skal udstedes til markedet, hvilket bl.a. foregår ved at analysere lånebehovet, markedet og interessen blandt de primære investorer. Du kan også forvente hurtigt at skulle koordinere kontakten til flere eksterne interessenter, fx Finansministeriet, statsligt ejede selskaber og kreditvurderingsbureauer.Din opgave bliver også at bidrage til, at der træffes underbyggede og informerede beslutninger om risikoen på en af Danmarks største porteføljer. En konkret opgave vil være at fastsætte varighedsmålet for porteføljen og at fastsætte statens swapstrategi. Du vil komme til at arbejde med forskellige rentemodeller og vil skulle omsætte renteestimater mv. til konkrete budgeteffekter ved brug af vores Cost-At-Risk-model, der er en central del af at kvantificere afvejningen mellem risikovillighed og renteomkostninger. Det eksisterende model-setup er veludviklet men området er altid i udvikling. Vi forventer derfor, at du er klar til at indgå i sparring med relevante aktører (nationalt og internationalt) for at sikre, at vi altid er på forkant både praktisk og teoretisk. En udviklingsopgave kan fx bestå i at vurdere, hvordan yderligere risici kan inddrages i risikostyringen.Hør Niklas fortælle mere om Bank og Marked her. Vi tilbyderEt udfordrende job af stor samfundsmæssig relevans i et dynamisk og inspirerende arbejdsmiljø. Statsgæld står for den daglige forvaltning af statslige finansielle passiver og aktiver for mere end hhv. 600 mia. kr. og 200 mia. kr. Vi sidder i storrumskontor i Nationalbankens handelslokale, hvilket giver en åben og direkte omgangstone og opgaveløsning. Du vil derfor hurtigt få sparring og kendskab til arbejdet i centrale dele af Nationalbanken. Statsgæld er en sektion med stor kontaktflade til de finansielle markeder og det politiske system. Du vil derfor få rig mulighed for at arbejde sammen med mange forskellige typer af institutioner, virksomheder og mennesker i og uden for Danmark. Du vil gennem dit arbejde få en unik indsigt i de finansielle markeder (særligt statsobligationsmarkedet) og vil hurtigt få mulighed for at omsætte viden til konkret politik.Din profilDu kan både være nyuddannet eller have erfaring. Du har en økonomisk, finansiel eller matematisk kandidatuddannelse med stærke resultater. Det er vigtigt, at du trives med at holde et højt fagligt niveau og samtidig evner at kommunikere budskaber kortfattet og klart. Erfaring med risikostyring og kendskab til SQL og programmering (fx i R eller Matlab) er en fordel. Da du skal have tæt kontakt med fx Finansministeriet, har du ideelt set også interesse for den politiske proces og makroøkonomi. Vi sætter i det daglige arbejde pris på at have en åben og direkte dialog/sparring og forventer det samme af dig. Som person er du derfor god til at byde aktivt ind med holdninger, ideer og forslag til forbedringer.Vil du vide mere?Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Head of Investor Relations and Risk Thorsten Meyer Larsen, tlf. 3363 6131, tml@nationalbanken.dk. Oplysninger om ansættelsesvilkår kan fås hos HR-partner Rikke Møller Fastø, tlf. 3363 6502, rmfa@nationalbanken.dk.AnsøgningSend din ansøgning og dit CV sammen med relevante papirer så hurtigt som muligt, idet vi løbende indkalder til samtaler. Der er ansøgningsfrist 9. september 2018. Vi glæder os til at høre fra dig.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Økonom til Statsgæld

 

Comments are closed.