Øget efterspørgsel efter lån fra nye erhvervskunder og øget konkurrence om de gode kunder

Pengeinstitutterne oplever stigende efterspørgsel efter lån fra nye erhvervskunder. Der er en øget konkurrence om især gode erhvervskunder, som har medført lavere priser siden begyndelsen af 2014. Den øgede efterspørgsel fra nye kunder gælder på tværs af både små og store virksomheder. Det er hovedsagligt de store pengeinstitutter, der oplever en stigende efterspørgsel efter lån. Efterspørgslen fra eksisterende kunder har derimod ikke ændret sig væsentligt for de store og mellemstore pengeinstitutter.Den øgede konkurrence om erhvervskunderne er mest udtalt blandt de store pengeinstitutter.​Nye erhvervskunders efterspørgsel efter lån i pengeinstitutter og konkurrencesituationen​Anm.: Nettotallet er institutternes vurdering af ændringerne fra kvartal til kvartal. Resultaterne viser derfor ikke udviklingen i absolutte niveauer. Når nettotallet for forventningerne til det kommende kvartal er 0, betyder det, at institutterne ikke forventer yderligere ændringer i det kommende kvartal, mens et negativt (positivt) tal betyder, at institutterne forventer at stramme (lempe) i det kommende kvartal. Figurernes blå søjler viser resultatet for det pågældende kvartal, mens den lilla søjle er forventningerne til det efterfølgende kvartal. Nettotal dækker det samlede udlån til erhverv.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Øget efterspørgsel efter lån fra nye erhvervskunder og øget konkurrence om de gode kunder

 

Comments are closed.