Obligationer bag F1-lån falder fortsat

I oktober 2015 udløb der obligationer bag F1-lån for 91 mia. kr. – en reduktion på 32 pct. i forhold til oktober 2014. Det afspejler den generelle tendens til, at låntagerne i højere grad vælger andre låntyper. Tendensen var den samme for terminen i januar 2015, hvor udløbet af obligationer med årlig refinansiering faldt med 24 pct. i forhold til året før. Udløbet i januar 2015 er desuden mere end halveret i forhold til 2010.Det er især faldet i obligationer bag F1-lån, der har medført, at udløbet er blevet mere jævnt fordelt over terminerne. I 2010 var udløbet af obligationer med årlig refinansiering næsten ti gange større i januar end i oktober. Til sammenligning var forskellen kun knap en faktor tre i 2015.På baggrund af de seneste tal for udløb i 2016 forventes spredningen mellem terminerne fortsat at stige. Udløb af realkreditobligationer bag variabelt forrentede lån fordelt på termin og låntype​Anm.: Opgjort til nominel værdi dagen før ordinært udløb af obligationerne. Opgørelser af udløb efter oktober 2015 er dog opgjort på baggrund af den udestående værdi på det tidspunkt. På grund af afdrag og førtidige indfrielser afviger refinansieringsbehovet fra udløbet. Fordelingen af korte fastforrentede obligationer på lån med forskellig refinansieringsfrekvens er estimeret på baggrund af ændringerne i det nominelle udestående i forskellige restløbetidsintervaller. “F5” er opgjort som ændringerne i det nominelle udestående 5,5-3,5 år før obligationernes udløb, “F3” er opgjort for 3,5-2,5 år, og “F1” for 1,5-0 år.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Obligationer bag F1-lån falder fortsat

 

Comments are closed.