Ny fremgang i realkreditlån med kuponrente på op til 2 pct.

Låntagerne benyttede i stort omfang det lave renteniveau til at omlægge deres fastforrentede realkreditlån i oktober. Især blev obligationer med kuponrente på 3 og 3,5 pct. udskiftet med obligationer med lavere kuponrente. Der blev i forbindelse med oktober-auktionen samlet set indfriet realkreditlån med en kupon på 3 pct. eller derovre for 45 mia. kr. og udstedt realkreditlån med kupon på 2 pct. eller derunder for 66 mia. kr. Obligationer med kupon på 3,5 pct. udgjorde ved udgangen af oktober 54 mia. kr. Det er kun en tredjedel i forhold til begyndelsen af 2014, hvor udbredelsen toppede. Når der fortsat er udestående fastforrentede obligationer med kupon på 4 pct. eller mere, hænger det bl.a. sammen med, at nogle lån er for korte til, at det kan betale sig for låntagerne at få dem omlagt.Det er primært de institutionelle investorer – investeringsforeninger og forsikrings- og pensionsselskaber – der opkøber obligationerne med kupon på 2 pct. eller derunder. Ultimo oktober ejede de knap 70 pct. af den samlede udestående mængde af disse obligationer. I forbindelse med auktionerne i oktober har udenlandske investorer dog vist pæn interesse for de udstedte obligationer bag fastforrentede realkreditlån.  Lange fastforrentede realkreditobligationer fordelt på kupon samt markedsrente​ 

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Ny fremgang i realkreditlån med kuponrente på op til 2 pct.

 

Comments are closed.