Niveaufald i danskernes indlånsrenter

Som en konsekvens af at markedsrenterne faldt i 1. halvår, er renten nu 0 pct. på godt halvdelen af privates indlån på anfordring, men der er fortsat ikke eksempler på negativ rente. Ser man bort fra de knap 15 pct. af anfordringsindlånet, der er direkte relateret til et prioritetslån, er renten på de resterende 85 pct. (inkl. indlån med nulrente) ca. 0,18 pct. Det svarer stort set til, at renten er halveret siden årets begyndelse. Trods de lave renter har danskerne generelt ikke nedbragt deres samlede indestående i bankerne. Således er anfordringsindlånet på et historisk højt niveau – godt hjulpet på vej af, at der bl.a. blev udbetalt store aktieudbytter i april – og var i november 516 mia. kr. Danskerne har dog siden begyndelsen af 2013 reduceret tidsindskud og indlån med opsigelse med godt 55 mia. kr. til 260 mia. kr. Her er renten de seneste to år halveret, mens renten på nye og genforhandlede tidsindskud senest er opgjort til blot 0,43 pct.Privates indlån – renter og balance​​Anm.: Data for andelen af indlån med nulrente og prioritetslån er baseret på særlige undersøgelser, som Nationalbanken har gennemført blandt de indberettende pengeinstitutter.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Niveaufald i danskernes indlånsrenter

 

Comments are closed.