Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg forår 2018

​Nationalbanken deler overordnet formandskabets vurdering af konjunktursituationen, risikobilledet og anbefalingerne til den økonomiske politik. Dansk økonomi er inde i en højkonjunktur med udsigt til vækst lidt over potentialet. Formandskabets skøn for væksten i BNP de kommende år ligger en smule over Nationalbankens som følge af en lidt mere optimistisk vurdering af potentialet. Der er enighed om, at der er udsigt til et større pres på arbejdsmarkedet.Nationalbanken deler formandskabets anbefaling af, at finanspolitikken de kommende år skal bidrage til at lægge en dæmper på væksten i økonomien, og at eventuelle nye tiltag – hvad enten det måtte være øgede udgifter eller lettelser i skatten – skal være fuldt finansierede. Det gælder også eventuelle reformer til yderligere forøgelse af arbejdsudbuddet eller styrkelse af produktiviteten. Kan der identificeres gode reformer til styrkelse af økonomiens langsigtede potentiale, bør de gennemføres, men sådanne kan næppe virke inden for en horisont, der afhjælper det aktuelle pres på kapaciteten.Det finanspolitiske rammeværk omfatter både hensynet til konjunktursituationen, den mellemfristede budgetbalance og den langsigtede hold-barhed. Desuden er der udviklet solide redskaber til den statslige udgiftsstyring og incitamenter til kommunal budgetoverholdelse. Alle disse komponenter er værdifulde, hvilket er historisk dokumenteret af udviklingen, både i år, hvor elementerne har været på plads, og år, hvor dette ikke har været tilfældet. Såfremt der, som formandskabet anbefaler, bliver bedre muligheder for den enkelte institution for at flytte midler mellem årene, må det undgås at dette virker procyklisk eller svækker det samlede rammeværk.Ifølge formandskabets beregning er de offentlige finanser set i en meget lang tidshorisont overholdbare med 22 mia. kr. Dette bør ikke opfattes som råderum, der kan omsættes til finanspolitiske lempelser inden for en overskuelig tidshorisont. Der skal tages hensyn til konjunktursituationen. Der skal være styr på den strukturelle saldo på mellemfristet sigt, inkl. plads til at handle i en kommende lavkonjunktur. Endvidere bygger beregningen på en forudsætning om en forøgelse af tilbagetrækningsalderen med 12 år i forhold til i dag. Om end en så stor stigning er i overensstemmelse med gældende rammer og stigende levealder, er der betydelig usikkerhed om gennemslaget af så markante forandringer, herunder om virkninger af offentlige og private førtids- og invalidepensioner og tilbagetrækning finansieret af egen opsparing.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg forår 2018

 

Comments are closed.