Nationalbanken havde et overskud på 7 mia. kr. i 2014

BERETNING OG REGNSKAB 2014Nationalbankens regnskab for 2014 blev godkendt på repræsentantskabsmødet 17. marts 2015. Årets resultat viser et overskud på 6.965 mio. kr. mod et underskud på 6.319 mio. kr. i 2013. Det positive resultat er drevet af positive kursreguleringer, herunder værdiregulering af guld. Endvidere indgår gevinst på 1,3 mia. kr. vedrørende salg af aktier i Nets. Omkostningerne udgjorde 537 mio. kr., hvilket er et fald på godt 60 mio. kr. i forhold til året før som følge af en nedgang i antal medarbejdere og faldende produktion af sedler og mønter. Der er overført 1.769 mio. kr. til staten mod 1.423 mio. kr. i 2013.NYVALG TIL OG NY NÆSTFORMAND FOR REPRÆSENTANTSKABETRepræsentantskabet har valgt adm. dir. Eva Berneke, KMD, som medlem af repræsentantskabet for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2020. Hun afløser Helle Bechgaard. Repræsentantskabet har desuden valgt adm. dir. Per Bank, Dansk Supermarked, som medlem af repræsentantskabet for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2020. Han afløser Niels Fog.Repræsentantskabet har valgt professor Christian Schultz til næstformand pr. 1. april 2015. Han afløser Helle Bechgaard.Repræsentantskabets og bestyrelsens sammensætning fremgår af Nationalbankens hjemmeside, www.nationalbanken.dk. Her findes også Beretning og regnskab 2014, der er offentliggjort i dag.Henvendelse kan rettes til Karsten Biltoft på tlf. 3363 6021.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Nationalbanken havde et overskud på 7 mia. kr. i 2014

 

Comments are closed.