Markedet for korte realkreditobligationer bag rentetilpasningslån er på det laveste niveau i flere år

Over de senere år er der sket store ændringer på markedet for realkreditobligationer bag rentetilpasningslån. De seneste to år er mængden af obligationer med restløbetid på 1 år eller derunder faldet med 192 mia. kr. og udgør i dag 28 pct. af det samlede realkreditmarked på 2.674 mia. kr. I samme periode er obligationer med restløbetid mellem 1 og 3 år steget med 133 mia. kr. og udgør nu 15 pct. af markedet mod 10 pct. for to år siden.Samtidig er den cirkulerende mængde fastforrentede realkreditobligationer nu på det højeste niveau siden 2010. Mængden er år til dato øget med 76 mia. kr. og udgør godt 30 pct. af det samlede realkreditmarked. Størstedelen af stigningen er sket i 3. kvartal, hvor 30-årige 2,5 pct. fastforrentede lån er blevet introduceret. ​Realkreditobligationer fordelt på restløbetid​Anm.: RTL = Realkreditobligationer bag rentetilpasningslån. I den cirkulerende mængde af danske realkreditobligationer er der hver kvartalsmåned korrigeret for obligationer, som udløber i den efterfølgende måned. Det gøres for ikke at puste den cirkulerende mængde op i forbindelse med refinansiering. Ændringer i udestående fordelt på papir- og ændringstype (markedsværdi) Mia. kr.Mia. kr.Pct. af         kursværdi primoMia. kr.Aktier -1,343,3       2,12.097,0- heraf noteret på Nasdaq OMX -1,043,5       2,21.981,2- – heraf OMXC-20-aktier -1,050,2       2,91.708,9Realkreditudstedelser 95,4-0,4       0,03.012,2- heraf SDRO 42,3-0,8       -0,11.066,0- heraf SDO 50,3-0,5       0,01.302,4Statspapirer 3,4-3,5       -0,4866,1Andre obligationer -6,40,2       0,1168,4Investeringsforeningsbeviser -1,40,3       0,01.154,1Alle VP-registrerede værdipapirer89,739,9       0,57.297,8​​

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Markedet for korte realkreditobligationer bag rentetilpasningslån er på det laveste niveau i flere år

 

Comments are closed.