Lønmodtagerne optager i højere grad fastforrentede lån

Forskellen i den effektive rente mellem fastforrentede lån og flekslån er igen i 2016 indsnævret – bl.a. fordi bidragssatserne på lån med kort rentebinding er steget mere end på de fastforrentede lån. De fastforrentede lån er siden begyndelsen af året blevet billigere, mens flekslånene er blevet dyrere. I takt med at forskellen bliver mindre, optager lønmodtagerne i stigende grad nye fastforrentede lån på bekostning af bl.a. F-kort-lån. Mens realkreditudlånet fortsat stiger – og hastigere i løbet af 2016 end i 2015 – er banklån med sikkerhed i fast ejendom dog faldet lidt. Det er sket, selv om renten på boliglån i bankerne er faldet de seneste par år og ligger historisk lavt.  ​Effektiv rente inkl. bidrag og forretningsomfang af lønmodtagernes nye realkreditlån fordelt på låntype​Anm.: Estimater af de forskellige låntyper på baggrund af rentebindingen. F-kort dækker over lån, hvor renten tilpasses hvert halve år på baggrund af Cita-renten. Venstre figur: 3 måneders glidende vægtet gennemsnit af renterne på nyudlån. Nye lån dækker både over nye og omlægning af eksisterende lån, hvor vilkår og betingelser er ændret efter genforhandling mellem realkreditinstitut og låntager.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Lønmodtagerne optager i højere grad fastforrentede lån

 

Comments are closed.