Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2014

Der har været fremgang i dansk økonomi de senere år med stigende aktivitet og beskæftigelse i den private sektor.”Nationalbanken venter en styrkelse af det moderate opsving, som gradvis vil blive mere selvbærende,” siger nationalbankdirektør Lars Rohde. Grundlaget er på plads i form af et stort opsparingsoverskud i den private sektor, meget lave renter, lavere energipriser og øgede disponible indkomster. Prognosen forudsætter desuden, at der er fremgang i den internationale økonomi.Underskuddet på de offentlige finanser er de seneste år blevet holdt nede af midlertidige indtægter først og fremmest fra fremrykningen af beskatningen af kapitalpensioner samt fra ekstraordinære indtægter fra pensionsafkastskatten. Det vil også være tilfældet i 2015.”De offentlige finanser kan ikke i længden baseres på engangsindtægter, når der skal skabes luft til 3-procentsgrænsen”, understreger Lars Rohde.BankunionECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet. Dermed er det styrkede banksamarbejde en realitet.Lars Rohde udtaler: “Nationalbanken anbefaler, at Danmark i 2015 tilslutter sig bankunionen. Det er vores vurdering, at der ikke er usikkerheder eller udeståender, der kan berettige, at beslutningen om deltagelse udskydes”.Samlet set mener Nationalbanken, at deltagelse i bankunionen vil styrke den finansielle stabilitet i Danmark og give grundlag for øget konkurrence til gavn for de danske husholdninger og virksomheder.Nationalbankens prognoseNationalbankens skøn for BNP-væksten er 0,8 pct. i 2014, 1,7 pct. i 2015 og 2,0 pct. i 2016. Det er uændret i forhold til prognosen fra september.Den årlige stigning i det harmoniserede prisindeks, HICP, skønnes til 0,3 pct. i 2014, 0,8 pct. i 2015 og 1,7 pct. i 2016. Sammenlignet med prognosen fra september er skønnet 0,1 procentpoint lavere for 2014, 0,5 procentpoint lavere for 2015 og 0,1 procentpoint lavere for 2016.Henvendelse kan rettes til Karsten Biltoft på tlf. 3363 6021.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2014

 

Comments are closed.