Kun små udsving i bankernes rentemarginal over for erhverv

Bankernes rentemarginal over for erhverv (spændet mellem den gennemsnitlige ud- og indlånsrente) har siden midten af 2009 svinget mellem 3,5 og 4 pct. og landede i november på godt 3,5 procentpoint. Den er dermed fortsat højere end i den forudgående højkonjunktur, hvor forskellen mellem ud- og indlånsrenten nåede ned under 2,5 procentpoint. De seneste to år har udsvingene primært været drevet af udlånsrenten, mens den gennemsnitlige indlånsrente har været kørt i bund som følge af det lave renteniveau.På trods af en relativt stabil rentemarginal er erhvervsvirksomhedernes nettorentebetalinger til bankerne (renteudgifter på lån minus renteindtægter på indskud) siden 2009 faldet betydeligt, fordi nettolåntagningen er reduceret med godt 70 mia. kr. Med til billedet hører, at faldet i rentebetalingerne til bankerne i nogen grad opvejes af rentebetalingerne til realkreditten som følge af substitutionen fra bank- til realkreditlån.Bankerne over for erhverv​​​

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Kun små udsving i bankernes rentemarginal over for erhverv

 

Comments are closed.