Kreditstandarderne for boligkøbere forventes strammet i 4. kvartal 2015

Efter en længere periode med uændrede kreditstandarder for private forventer pengeinstitutterne at stramme dem i 4. kvartal 2015. De begrunder det bl.a. med de nye regler for god skik for finansielle virksomheder, hvor boligkøbere fra november som udgangspunkt skal lægge 5 pct. af boligens værdi som egenbetaling. Modsat har konkurrencen blandt pengeinstitutterne isoleret set trukket i retning af lempelser de seneste to år, selv om det ikke har slået igennem på de overordnede kreditstandarder. Konkurrencen trækker fortsat i lempelig retning, samtidig med at nogle pengeinstitutter forventer, at kunderne vil efterspørge lidt færre lån i næste kvartal. Den seneste udvikling skal dog ses i lyset af, at der har været fremgang i efterspørgslen de foregående to år. ​Udviklingen i pengeinstitutternes kreditstandarder for private og påvirkningen fra konkurrencesituationen​ Anm.: Nettotallet er institutternes vurdering af ændringerne fra kvartal til kvartal. Resultaterne viser derfor ikke udviklingen i absolutte niveauer. Når nettotallet for forventningerne til det kommende kvartal er 0, betyder det, at institutterne ikke forventer yderligere ændringer i det kommende kvartal, mens et negativt (positivt) tal betyder, at institutterne forventer at stramme (lempe) i det kommende kvartal. Figurernes blå søjler viser resultatet for det pågældende kvartal, mens den lilla søjle er forventningerne til det efterfølgende kvartal. Nettotal dækker det samlede udlån til erhverv.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Kreditstandarderne for boligkøbere forventes strammet i 4. kvartal 2015

 

Comments are closed.