Korte statspapirer udgør nu en mindre del af statens udstedelser

Den samlede udestående mængde af danske statspapirer var ultimo november på 700 mia. kr., fordelt med henholdsvis 671 mia. kr. på statsobligationer og 29 mia. kr. på skatkammerbeviser. Den udestående mængde af korte statspapirer (løbetid under 3 år) er mindsket fra at udgøre 40 pct. i november 2013 til at udgøre 31 pct. af den samlede mængde i dag.I samme periode har forsikrings- og pensionssektoren (F&P) samlet set mindsket deres beholdning af danske statspapirer med 8 mia. kr. til 301 mia. kr. Beholdningen af korte statspapirer er på det laveste niveau siden 2003 og udgør nu 22 pct. af sektorens samlede portefølje af statspapirer mod 33 pct. i november 2013.Udenlandske investorer har omvendt øget deres beholdning af danske statspapirer med 13 mia. kr. til 260 mia. kr. Det dækker over en stigning i papirer med længere løbetid end 3 år på 32 mia. kr. og et fald i korte papirer på 19 mia. kr. Dermed er porteføljens samlede løbetid øget over de seneste 12 måneder. Porteføljesammensætninger for alle udstedelser samt for udvalgte investorer ​​Anm.:  Den udestående mængde er opgjort til nominel værdi. Forsikrings- og pensionssektorens midler, som er investeret gennem investeringsforeninger, er inkluderet i F&P, hvis de har en ejerandel over 90 pct. Ændringer i udestående fordelt på papir- og ændringstype (markedsværdi) Mia. kr.Mia. kr.Pct. af         kursværdi primoMia. kr.Aktier  0,2-4,5       -0,22.076,3- heraf noteret på Nasdaq OMX  0,1-1,2       -0,11.964,2- – heraf OMXC-20-aktier   0,0-2,9       -0,21.693,0Realkreditudstedelser 282,7-1,8       -0,13.115,1- heraf SDRO 101,1-0,1        0,01.142,7- heraf SDO 159,9-0,7       -0,11.335,1Statspapirer -39,6 8,9        1,1848,5Andre obligationer -1,3 0,0        0,0168,3Investeringsforeningsbeviser  1,1 9,2        0,81.182,0Alle VP-registrerede værdipapirer 243,0 9,0        0,17.390,2

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Korte statspapirer udgør nu en mindre del af statens udstedelser

 

Comments are closed.